Tuesday, December 27, 2005

Hlavní prvky

rituálu sběru magických rostlin
Nejdůležitější prvky, ketré při rituálním sběru magických rostlin přicházejí v úvahu, lze shrnout do následujících bodů:

1. Mentální a fyzická očista sběrače
2. Smírčí obětˇ ducha rostliny.
3. Očista rostliny od sil, ketré by mohly rušit její působení.
4. Zaklínání ducha rostliny s cílem navázat s ním kontakt, zajistit si jeho přízeň a získat jeho moc a sílu pro vlastní cíle.
5. Smírčí obřad zemi, která byla poškozena sklizní.
6. Ochrana sil sklizené rostlinyjejí izolací od okolí.

Toto vše by měl každý, kdo chce s rostlinami magicky pracovat, alespoň v principu respektovat. Konkrétní podoba použitých rituálů může být samozřejmě velmi variabilní s ohledem na osobnost, zaměření a zvyklosti toho či onoho magika nebi magičky.