Tuesday, December 27, 2005

Rituál

9. Pokud je to jen trochu možné, měla by se Luna nacházet v domě, který koresponduje se záležitostí, k níž zamýšlí magik rostlinu použít.
10. Důležité je, aby Luna nebyla oslabena.

Rituální sběr magických rostlin
Záleží nejen na tom, kdy se rostlina sbírá, ale neméně důležité je i to, jak se sbírá. Je doporučován tento způsob rituální sklizně:

1. Vyhledejte místo, kde rostlina roste.
2. Sedněte si klidně poblíž rostliny.
3. Snažte se proniknout myslí k rostlině, kterou jste si vybrali. Doba, po kterou je to třeba provádět, se liší podle schopností každého jednotlivce - od jednoho sezení do 5 nebo více.
4. Snažte se mysl napojit na energii rostliny.
5. Vyčistěte prostor od negativních vibrací, např. pomocí malého zažehnávacího pentagramového rituálu. Také můžete pronést modlitbu k elementárním bytostem, případně provést jejich invokaci a požádat je, aby byly zamýšlené práci s rostlinou nakloněny.
6. Nyní je možné rostlinu sklidit.
Jasnovidná analýza této metody kontaktu s rostlinou ukazuje, že část aury operátora, který ji provádí, je jako astrální světlo přijata rostlinou, se kterou magik komunikuje. Tato energie pomáhá rostlině urychlit nezbytné procesy přípravy na sklizeň. Zároveň dochází k tomu, že operatér při následné práci s rostlinou pracuje vlastně i s částí sebe sama.