Monday, November 07, 2005

Sklizeň magických rostlin

Rostliny, které jsou určeny pro použití v magické praxi, je nutno sklízet či sbírat rituálním způsobem. Určitá pravidla sběru rostlin existují samozřejmě i pokud jde o jejich profánní použití. Například při sběru léčivých bylin jsou vhodná ta období, kdy rostlina obsahuje nejvíce účinných látek. V případě magického využití, kdy se pracuje více s fluidy než s alkaloidy, však s běžnými pravidly sběru nevystačíme, neboť zde vstupuje do hry mnoho dalších faktorů, které je nutno brát v potaz. Čím důsledněji příslušná pravidla dodržujeme, tím lepších docílíme výsledků v praxi. Je třeba upozornit na to, že zásady sběru rostin určených pro magické využití se od pravidel sběru léčivých rostlin mohou v jednotlivých konkrétních případech diametrálně lišit.