Friday, October 21, 2005

Plavuň vidlačka

Je to vytrvalá bylina s plazivou, i přes metr dlouhou lodyhou, která se vidličnatě větví v kratší lodyhy a hojně kořenuje. Lodyhy jsou v dolní části hustě listnaté, v horní části – pod výtrusnými klasy – řidčeji listnaté. Listy jsou malé, čárkovitě kopinaté a na konci osinkaté. Výtrusonosné lístky nesou naspodu ledvinité výtrusnice, jsou široce vejčité a protažené v dlouhou, bezbarvou osinu. Jsou směstnány obvykle do dvou válcovitých výtrusných klasů, stojících na konci lodyh na tenkých a dlouhých stopkách, krytých přitisklými, drobnými lístečky. Koncem léta výtrusnice pukají a při slabém doteku nebo závanu větru se z nich sype žlutý prášek – plavuňové výtrusy. Z výtrusů vyklíčí drobný prvoklíček s pohlavními orgány a po oplození v kapce vody vznikne nová rostlinka, která potřebuje 15 až 30 let, než úplně doroste a je schopna vytvářet výtrusné klasy.