Thursday, November 10, 2005

Malá poznámka

Magické rostliny
na úvod: Sbíráte-li kořeny rostlin, je vhodné tak činit, když měsíc „couvá“, zatímco listy a květy je vhodné trhat, když měsíc „dorůstá.“ Vždy se k rostlině chovejte ohleduplně a pokud právě nepotřebujete celou, vemte si jen minimální potřebnou část. Stejně slušně se chovejte i k okolní přírodě. Uvědomte si, že vaše chování (byť je míněno dobře) je pro postiženou bylinu utrpením.