Wednesday, October 05, 2005

Clarinol

Pro krásnou postavuClarinol CLA je přípravek určený k řešení problémů s nadváhou. Pomáhá zejména při formování postavy tím, že ovlivňuje kromě tukové tkáně i svalovou tkáň.Nadváha a obezita představují velice závažný zdravotní problém současného světa. Celosvětově trpí nadváhou asi 100 miliónů lidí a nárůst jejich počtu je tak rychlý, že Světová zdravotnická organizace ji označila za epidemii.Česká republika patří k zemím s nejvyšší prevalencí obezity, zejména u žen. (60-70% žen je obézních nebo s nadváhou).Výzkumu etiologie a patofyziologie obezity je věnována řada prací. To je motivováno především skutečností, že s obezitou je spojena řada tzv. civilizačních chorob. Nadváha a obezita je spojena s trojnásobným vzestupem rizika diabetu, hypertenze, ischemické choroby srdeční, mozkové cévní příhody a dny. U obézních se rovněž častěji vyskytují dyslipoproteinémie, žilní trombózy, některé nádory, syndrom spánkového apnoe, degerativní onemocnění pohybového aparátu a cholecystopatie. Z řady studií je zřejmé, že i relativně malý úbytek hmotnosti (5-10%) může situaci zlepšit.