Sunday, March 25, 2007

Xochquetzal

Aztécká bohyně lásky, manželství, umění a magie (symbol holubice a měsíček).
Měsíček lékařský či zahradní.
Uvedenou bylinou ozdobit hroby. Oběť bohyni.

Získání větší duševní energie
Začněte v období, kdy se Měsíc nachází v novu. Zapalte jalovec jako kadidlo, každý večer po východu první hvězdy. nad vůní kadidla meditujte o ohni života, který způsobuje existenci vesmíru a udržuje náš svět v pohybu. Představte si, že jiskřička tohoto ohně zapálí energii, kterou ukrýváte ve své základní čakře. Dovolte své představivosti, aby v průběhu meditace zformovala podobu, jež by reprezentovala vaši spiritualitu. Tato podoba nebo symbol Vám umožní poznat, jakým způsobem můžete začlenit svou spiritualitu do každodenního života. Nechte se ovlivnit a podpořit svým vlastním duchovním ohněm.

Labels: